Sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur Quality Punch använder och skyddar alla Personuppgifter som du lämnar hos Quality Punch när du besöker deras webbplats. Quality Punch gör allt i sin makt för att skydda din integritet. När du skickar Personliga uppgifter på webbplatsen så accepterar du följande villkor beträffande sekretesspolicyn.

Personuppgifter samlas

Våra inledlande sidor kräver inga Personuppgifter från dig. När du bestämmer dig att registrera dig för att skicka förfrågningar, offerter, eller beställningsönskemål så kan du komma att behöva lämna ut följandeinformation: Kontakt: Namn, Företagsnamn, E-post, Telefon, Fax, Faktureringsadress Förfrågningar: Detaljer om design eller allmänna förfrågningar från dig

Informationsanvändning

Vi behöver denna information för följande: bearbeta dina beställningar och för att göra faktureringar och/eller för intern bokföring. Vi kan också använda informationen för att förbättra vår webbplats, och/eller våra produkter och/eller tjänster. Då och då så kan vi använda din kontaktinformation för att kontakta dig om kampanjer såväl som information om erbjudanden vi har .för olika produkter och tjänster som vi också då kommer att erbjuda inuti.

Säkerhet

Quality Punch har gjort allt i sin makt för att försäkra dig om att din information skyddas. Lämpliga fysiska, elektroniska och administrativa åtgärder har vidtagits för att säkra och skydda informationen vi samlar in.T.ex. krypteras all data som vi samlar in på krypterade servrar. För ytterligare skydd så tillåter vi ingen supportpersonal att få tillgång till fullständig kreditkortsinformation.

Utlämnande av personuppgifter

Quality Punch kommer aldrig att sälja, distribuera eller låna ut dina Personuppgifter till tredjeparter såvida inte lagen kräver det. Vi använder tredjeparter för att hantera och lagra dina Personuppgifter men de har ingen rätt att använda dina Personuppgifter av någon anledning än att tillhandahålla den begärda tjänsten.